3E Morava Nature

WUK - Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, Kurzbezeichnung WUK Werkstätten- und Kulturhaus

Aktivity a výstupy partnera „WUK“

 

 1. Obnova a manažment vybraných biotopov resp. prvkov ekologickej siete po oboch stranách rieky Moravy

 

Cieľ:

 • Obnova a podpora biodiverzity na viatych pieskoch v lokalitách Lassee, Kleiner Wagram (Breitensee, Groißenbrunn), Spannberg, Zwerndorf, Brunnfeld, Bisamberg, Donaudamm
 • Cezhraničný workshop o pastve (SK/AT): cezhraničná výmena skúseností a poznatkov o pastve oviec a práci s pastierskymi psami

 Výstupy:

 •  manažmentový plán pre spásanie a presúvanie zvierat, ako aj vytvorený priestor (poskytnutý obcov Lassee) adaptovaný na ovčiu farmu (pre citlivé ovce a na zimovanie).
 •  zakúpenie stáao 50 certifikovaných oviec “KrainerSteinschafe” a pastierskeho psa.
 • prebiehajúca pastva na nasledovných lokalitách: Lassee, Kleiner Wagram (Breitensee/Groißenbrunn) Spannberg, Pfarrboden/Zwerndorfsowie der DonauDamm.
 • Zväčšenie stáda oviec na 120 (v sezóne 2018) a zakúpenie ešte jedného psa
 • Rozšírenie pastvy na lokalitu Bisamberg.
 • Vybudovanie príslušnej infraštruktúry vrátane elektrického oplotenia a mobilého telefónu, aby bolo možné informovať kompetentných o zmene lokality a pravidelne aktualizovať inventárny zoznam (vzhľadom na TKZVO) a na monitoring dát pre ochranu prírody.
 • Spolupráca s obcami resp. vlastníkmi pozemkov
 • Spoločný cezhraničný workshop s praktickými informáciami pre farmárov