3E Morava Nature

EKOCENTRUM DEVÍNSKA NOVÁ VES SLÁVNOSTNE OTVORENÉ

PRVÉ EKOCENTRUM V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Devínska Nová Ves dňa 12.9.2019 v rámci projektu 3E-Morava Nature slávnostne odovzdala do prevádzky prvé ekologické centrum v mikroregióne Bratislava.

Na udalosť boli pozvaní zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta SR, priľahlého regiónu Niederösterreich a partneri projektu. Po slávnostnom prestrihnutí pásky sa prítomní hostia presunuli do vnútorných priestorov ekocentra, kde im zamestnanci odprezentovali infokiosk, mohli si vyskúšať interaktívnu tabuľu v prednáškovej miestnosti a súčasťou prehliadky boli aj vonkajšie priestory nádvoria, kde sa návštevníci oboznámili  s náučnými tabuľami o faune a flóre Devínskej kobyly. Prehliadka bola zakončená v ekologickom domčeku so zelenou strechou a retenčnou nádobou, ktorý slúži ako sklad bicyklov a súčasne aj ako priestor na odkladanie náradia.

V apríli 2018 zverejnil Bratislavský samosprávny kraj dokument „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“. Podľa tohto konceptu sa hlavným nástrojom takéhoto vzdelávania stali environmentálno-vzdelávacie centrá, čiže ekocentrá. Ich primárnou úlohou je výchova, vzdelávanie, propagácia a osveta, ktoré smerujú k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu, k jeho ochrane a šíreniu informácií o udržateľnom rozvoji príslušnej lokality.

Ekocentrum Devínska Nová Ves získalo svoje sídlo vďaka revitalizácii prízemia budovy a nádvoria starej Mýtnice, ktorá poslúži v nepriaznivom počasí ako zázemie pre vzdelávanie. Budúci návštevníci sa môžu tešiť na interaktívnu formu sprostredkovania najnovších ekologických a environmentálnych  poznatkov a na praktické zážitkové učenie v prírode. Už na jeseň sa školáci vyberú napríklad na Sandberg a vysvetlia si, ako vznikajú skameneliny, naučia sa určovať niektoré druhy stromov podľa kôry, listov a plodov, v zime pohľadajú úkryty rôznych druhov živočíchov a priblížia sa život našich druhov sov.  Na jar si porozprávajú, ako fungujú ekosystémy a potravové reťazce, v lete si vysvetlia rozdiely medzi pôvodnými a nepôvodnými druhmi a upozornia na dôležitosť opeľovačov v prírode. Žiaci uvidia aj vývinové štádiá hmyzu, siluety netopierov v mierke 1:1, napodobeniny skamenelín, rôzne druhy vajec, pierka a hniezda rôznych druhov vtákov, určovacie kruhy a kľúče a mnoho ďalšieho. Ekocentrum bude prvý rok slúžiť výlučne predškolákom a žiakom základných škôl v Devínskej Novej Vsi, neskôr aj širokej verejnosti.