3E Morava Nature

NÖ.Regional.GmbH

Partner NÖ.Regional.GmbH je hlavným rakúskym partnerom v projekte a podporuje rakúskych projektových partnerov v oblasti riadenia a koordinácie vďaka svojim skúsenostiam s cezhraničnou spoluprácou a regionálnym rozvojom. Významne sa podieľal na rozvoji projektu Interreg 3E-Morava Nature.

Technickým a obsahovým prínosom NÖ.Regional.GmbH pre 3E-Morava Nature je rozvíjanie  a organizácia výstavy v novo založenom Ekocentre v obci Hohenau v Rakúsku. Výstava je venovaná jedinečnému prírodnému prostrediu povodňových oblastí Moravy - Dyje, ich chráneným územiam a mimoriadnej flóre a faune. Cieľovými skupinami sú rodiny, školské triedy a návštevníci regiónu, ktorí majú záujem o prírodu, ako aj cyklisti. Výstava by mala formou animácie oživiť prírodu a umožniť návštevníkom zažiť reálny zážitok na výstave, napríklad počas exkurzie s mimovládnymi organizáciami alebo ochranárskymi zoskupeniami. Výstava bude obsahovať interaktívne prvky a možnosť pre návštevníkov aktívne sa podeliť o svoje skúsenosti.

NÖ.Regional.GmbH vypracuje informačný leták pre výstavu a zorganizuje úvodné podujatie na výstavu alebo záverečné podujatie celého projektu Interreg spolu s obcou Hohenau.

 

https://www.noeregional.at/